Blasieholmen Investment Group Equity AB (publ) (BIG Equity) arbetar med ägarspridning.

Bolaget delar ut aktier i nybildade bolag till sina aktieägare med
syftet att dessa bolag ska förvärva verksamhet och börsnoteras.
BIG Equity bildades 2015 och övertog då den verksamhet som
bedrivits av Blasieholmen Investment Group AB sedan 2012.

I samband med bildandet genomförde BIG Equity
nyemissioner som totalt tillförde bolaget ca 9,9 SEK.

BIG Equity har cirka 5 400 aktieägare.
BIG Equitys aktiekapital uppgår till 1 232 932 SEK fördelat på 40 424 aktier.