BIG Equity undersöker möjligheten att bedriva motsvarande
verksamhet som BIG Equity med utländska bolag på väg mot börsen.

Denna verksamhet kommer att bedrivas i ett separat bolag,
BIG International Equity AB, och är planerat att sjösättas under 2016.