Blasieholmen Investment Group Seed AB (publ) (BIG Seed) investerar i bolag som
bedöms kunna börsnoteras inom två år. Efter notering kan BIG Seed göra exit, antingen
genom att sälja aktierna på börsen och dela ut pengarna, eller genom att dela ut aktierna.
BIG Seed kan även ligga kvar med investeringen för att som aktiv ägare vara med på
bolagets utveckling och skapa ytterligare värden för sina aktieägare.

BIG Seed bildades 2015. I samband med bildandet genomförde
 BIG Seed nyemissioner som totalt tillförde bolaget cirka 6,8 miljoner SEK.

BIG Seed har cirka 5 400 aktieägare.
BIG Seeds aktiekapital uppgår till 1 163 758 SEK fördelat på 38 156 aktier.